Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


600 tilsyn i skolesektoren

I slutten av februar starter Arbeidstilsynet opp en landsomfattende tilsynssatsing med ca. 600 tilsyn ved landets offentlige og private grunnskoler, samt videregående skoler.
Arbeidstilsynet

Tilsynene vil hovedsaklig gjennomføres i første og andre kvartal 2009. 
- Nå setter vi i gang en nasjonal tilsynssatsing med fokus på lærernes arbeidsmiljø. Vi kommer til å kontrollere at skoleeierne følger opp sitt ansvar med å skape et arbeidsmiljø som forebygger sykdom og hindrer utstøting fra arbeidslivet, sier direktør i Arbeidstilsynet, Ingrid Finboe Svendsen.  

Tema for tilsynene blir:

Du finner mer om arbeidstilsynets satsing ovenfor skolene hos Arbeidstilsynet.no
Annonse Annonse Annonse