Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Det butter for Nav

Det er betenkelig når omorganiseringen som etableringen av Nav medfører gjør at sykefraværet på mange kontorer øker som følge av arbeidsbelastning og arbeidsmiljø.
Dame eldre

Det er ikke overraskende at en så stor omorganisering skaper problemer. Det er imidlertid mer enn betenkelig når omorganiseringen forseres på en slik måte at sykefraværet på mange kontorer øker dramatisk på grunn av arbeidsbelastning og arbeidsmiljø, at klientene ikke får bedre, men dårligere service og at saksbehandlingen tar til dels betydelig lenger tid.

 

Les mer om at det butter for NAV hos Siste.no
Annonse Annonse Annonse