Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Kraftig nedgang i sjukefråværet

Sjukefråværet er redusert med 10,7 prosent frå andre kvartal 2009 til andre kvartal i år. Dette er andre kvartal på rad med kraftig nedgang i sjukefråværet.
Hånd med penn

-Det er ein stor inspirasjon i arbeidet med å få ned sjukefråværet, seier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.
Statsråden understrekar samtidig at det framleis er eit stykke igjen til vi har nådd målet om redusert sjukefråvær i IA-avtalen. Målet med IA-avtalen er ein reduksjon i sjukefråværet med 20 prosent frå 2001-nivået. Sjukefråværet er redusert med 9,4 prosent frå andre kvartal 2001 til andre kvartal 2010.

 

Du kan lese mer om den kraftige nedgangen i sykefraværet hos Arbeidsdepartementet.
Annonse Annonse Annonse