Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Varsler frikjøpt med en årslønn

En underdirektør i Forbrukerrådet opplevde seg trakassert av sjefen Randi Flesland. Etter først å ha varslet, sluttet vedkommende med en årslønn i kompensasjon.
Det spirer i hendene nr 1

Ifølge Dagbladet er dette tredje gangen på et drøyt halvår at Barne- og likestillingsdepartementet mottar skriftlig varsling på Randi Fleslands lederstil, fra ansatte eller tillitsvalgte i Forbrukerrådet.
Underdirektøren skrev i april i år et to sider langt brev til styret, med kopi til Forbrukerrådets eierdepartement, BLD, der styret ble bedt om å vurdere om Fleslands håndtering av en konkret sak var mobbing og trakassering. 
To måneder senere sluttet underdirektøren med en årslønn i vederlag.

 

Du finner mer om varsleren som ble frikjøpt for en årslønn hos Adressa.no
Annonse Annonse Annonse