Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Varsler tvangsmulkt

Arbeidstilsynet varsler tvangsmulkt til Oslo universitetssykehus på 1 mill. kr per virkedag hvis de ikke vedtar en oppdatert, prioritert og tidfestet vedlikeholdsplan for å utbedre bygninger, arbeidslokaler og inneklima.
Arbeidstilsynet ny logo

- Tilstanden for enkelte bygninger og arbeidslokaler og inneklimaet i deler av Oslo universitetssykehus gjør at Arbeidstilsynet er bekymret for ansattes helse- og arbeidsmiljøforhold. 
Våre funn fra stikkprøvekontroller i juni knyttet til teknisk tilstand, fukt, manglende ventilasjon og belastende ergonomiske forhold er senere bekreftet i arbeidsgivers egen tilstandskartlegging. 
Selv om arbeidsgiver i årevis har vært kjent med at enkelte bygningers tilstand er til dels meget dårlig har helt nødvendig vedlikehold de siste årene stoppet opp, sier avdelingsleder i Arbeidstilsynet Oslo, Pål H. Lund.

 

Her kan du lese mer og laste ned tilsynsrapporten.
Annonse Annonse Annonse