Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Grønne sertifikater vil ikke koste skjorta

Økt satsing på fornybarenergi vil ha begrensede konsekvenser for strømkundene.
Vindmølle

Svenske Energimyndigheten i dag fram en rapport om konsekvensene for strømkundene ved et høyere ambisjonsnivå i elsertifikatsystemet.
I den svenske rapporten kommer det fram at selv om man øker ambisjonsnivået til 25 TWh fornybar energi innen 2020, vil kostnadene for strømkundene komme på samme nivå som i dag.
Sertifikatkostnadene utgjør nå for svenske strømkunder 4 til 6 prosent av de totale strømutgiftene.
- Det skyldes blant annet at det finnes et relativt stort potensial av sertifikatberettiget elproduksjon, som kan bygges ut, sier Katarina Jacobson i Energimyndigheten.

 

Les mer om rimelige grønne sertifikater hos Teknisk Ukeblad.
Annonse Annonse Annonse