Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Knusande kritikk av arbeidsmiljøet

Arbeidstilsynet fekk i sommar bekymringsmelding frå hovudverneombodet og tillitsvalde i Tokke kommune. Rapporten Arbeidstilsynet kom med i desember, kritiserar spesielt leiarstilen til tri sentrale personar i kommunen.
Tommelen ned

Rapporten syner til samtaler mellom Arbeidstilsynet og dei tilsette i kommunen, der det kjem fram at dei tilsette opplever mangel på heilskapeleg leiing, struktur, visjonar, mål og strategi for arbeidet kommunen gjer. Fleire av dei tilsette peikar på at leiinga viser liten respekt for arbeidstakarane, og det kjem fram av måten dei tilsette blir snakka til, og om.
Det blir også trekt fram døme på at konfidensielle opplysingar om enkeltpersonar blir snakka om i det offentlege rom.

 

Du finner mer om arbeidstilsynets kritikk av Tokke kommune hos Vest Telemark Blad.
Annonse Annonse Annonse