Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Tilsyn


Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO)

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon organiserer og kontrollerer industri- og håndverksbedrifters egenbeskyttelse mot brann, ulykker og personskader. NSO gir også råd til næringslivet om hvordan man beskytter virksomheten mot kriminelle handlinger. NSO rapporterer faglig til Direktoratet for sivilt beredskap og til Justisdepartementet.
NSO

Kunnskapsformidling er en viktig del av strategien for bedre helse, miljø og sikkerhet i virksomhetene og NSO:

· arrangerer kurs i hvordan man kan beskytte virksomheten mot brann, ulykker, personskader eller kriminelle handlinger
· gir ut faghefter i sikkerhet
· gir ut fagtidsskriftet "Sikkerhet"

Adresse:
Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
Postboks 5468 Majorstua
0305 Oslo

Telefon: 23 08 85 30
Telefaks: 23 08 85 50
E-post: nso@nso.no
web: http://www.nso.no/
Besøksadresse: Essendropsgate 6

 
Annonse Annonse Annonse