Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Innstramming av regelverket

Som et ledd i handlingsplanen mot sosial dumping senkes terskelen for når innleie må avtales med tillitsvalgte for å motvirke at regelverket blir utnyttet eller omgått.
Stopp sosial dumping

Arbeidsmiljølovens regler om innleie fra produksjonsbedrifter er mer liberale enn reglene om innleie fra vikarbyrå. Begrunnelsen er bedriftenes behov for å kunne tilby sine arbeidstakere alternativ sysselsetting ved svingninger i oppdragsmengden.
Regelverket kan imidlertid være enkelt å utnytte og omgå.
Innstrammingen går ut på at terskelen for når slik innleie krever avtale med tillitsvalgte i innleievirksomheten, senkes. Det stilles krav om avtale enten når innleie overstiger 10 prosent av arbeidstakerne i innleiebedriften, eller når innleie varer mer enn ett år. 
Frem til 1. juli gjaldt kravet om avtale først når begge disse kravene var oppfylt.

I tillegg stilles det krav om at innleier, dersom de tillitsvalgte ber om det, skal dokumentere at utleievirksomheten fyller vilkårene for slik utleie, det vil si at arbeidstakerne som leies ut arbeider innenfor utleiers hovedbeskjeftigelse og ikke utgjør mer enn 50 prosent av de fast ansatte hos utleier.

Mer fakta om arbeidet mot sosial dumping finner du hos Arbeidstilsynet.




Annonse Annonse Annonse