Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Treg i åpent landskap

En ny, svensk avhandling viser at ansatte trives best i pene kontorlokaler.
Damen ved kontorpulten

Christina Bodin Danielsson, forsker ved Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm, viser til hvordan omgivelsene påvirker helse og antallet sykmeldinger. 
Å være tilfreds med jobb og arbeidsmiljø er viktig. Forskningen hennes viser at den estetiske opplevelsen er det viktigste for hvordan en ansatt oppfatter egen arbeidsplass og organisasjon. 
Jo penere kontoret er, desto mer positiv blir personalet til arbeidsfellesskapet og virksomheten. 
Til og med irritasjonen overfor ting som ikke fungerer, reduseres, skriver Tidsskriftet Arbeidsmiljø.
Aller best trives ansatte som har eget kontor eller arbeider i flekskontor, kontor hvor man kan møtes etter ønske og behov.

Forklaringen er at begge kontortyper gir de ansatte kontroll over arbeidet, noe som er et savn i kontorlandskap.

 

Les mer om undersøkelsen om landskap kontra kontor finner du hos RB.no
Annonse Annonse Annonse