Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Krever mest lydighet

Byggenæringen peker seg ut som næringen som krever lojale og lydige ansatte.
Mann med gul hjelm

Stillingsannonser er talende dokumenter. For innimellom alle næringslivsflosklene finnes fraser og ordvalg som sier mye om bedriftene som lyser ut ledige stillinger og næringene bedriftene tilhører.
Ingen bruker selvsagt et ord som lydig i stillingsannonser. 
Et mer positivt ladet substituttord for lydig er ordet 'lojal'. Et annet slikt ord er 'pliktoppfyllende'.
Ordet ' lojal' brukes av desidert flest virksomheter innen håndverk, bygg og anlegg og mekanikk. 
Ordet 'pliktoppfyllende' brukes av nest flest virksomheter i disse næringene.
Virksomheter innen salg og markedsføring gir også uttrykk for at de vil ha lydige ansatte. 
De topper lista når det gjelder bruk av ordet 'pliktoppfyllende' og er på 2. plass når det gjelder bruk av ordet 'lojal'.

 

Les mer om krav til lojale ansatte hos Teknisk Ukeblad.
Annonse Annonse Annonse