Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Tause om gift

Det er påvist spor av det helseskadelige stoffet PCB i lokalene til SIVA. Tidligere klubbleder Stian Lund ved Metso er bekymret, verken han eller tidligere ansatte er orientert om sporene av det giftige stoffet.
Giftskilt
undefined 

– Vi kan ha blitt eksponert for giftstoffet i årevis, men får ingen informasjon fra ledelsen i Metso, sier han. Funnet av giftstoffet PCB ble gjort av konsulentfirmaet Rambøll Norge AS i forbindelse med avviklingen av produksjonen til Metso Minerals på SIVA.
- Det har ikke vært produksjon i lokalene siden desember 2009, da 48 arbeidsplasser gikk tapt, sier den tidligere klubblederen ved Metso, Stian Lund. Klubbavdelingen ble oppløst 1. januar 2010.
I følge Lund foreligger det en ferdigstilt rapport om funnet av giftstoffet, men ingen har informert de tidligere ansatte.

 

Du kan lese mer om tausheten om giftfunn på Metso hos Industri og Energi.
Annonse Annonse Annonse