Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Varsling nytter – men koster

Ansatte som varsler om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen mener at varslingen nytter. Samtidig forteller de om lavere jobbtrivsel og at de i større grad blir mobbet enn andre skriver Forskning.no
Folk2

Media har tatt opp flere store varslersaker, men de fleste sakene hører vi aldri om. 
De rapporteres internt, og løses internt. 
Brita Bjørkelo har disputert for doktorgrad ved Det psykologiske fakultet ved Universitetet i Bergen og da hun begynte å arbeide med varslere, hadde hun et inntrykk av at de som sier i fra om kritikkverdige forhold får det vanskelig i ettertid. Men slik er det ikke for brorparten av varslerne.
– De fleste sier at ingenting skjedde med dem etterpå. Men samtidig rapporterer de om lavere jobbtilfredshet, og høyere nivåer av mobbing enn andre ansatte. 
Vi kan ikke måle at mobbing skyldes det at de varslet, men vi kan heller ikke utelukke det, sier Bjørkelo.

 

Du kan lese mer om at varsling nytter - men koster hos Forskning.no
Annonse Annonse Annonse