Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Invitasjon til boklansering

Rundt 700 000 personer står utenfor arbeidslivet og mottar ulike former for stønad gjennom NAV. Gyldendal inviterer til lansering av boka "Arbeidsinkludering"
Dame med eplehjerte2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen til lansering av boka 

Arbeidsinkludering

Tidspunkt: Torsdag 8. april kl 12.30 - 15.00

Sted: Gyldendalhuset, Sehesteds gate 4

Ordstyrer:  Informasjonssjef i Gyldendal, Bjarne Buset


Arbeidsinkludering av grupper med bistandsbehov er komplisert og utfordrende.

Boken "Arbeidsinkludering - om det nye politikk- og praksisfeltet i velferds-Norge" er et viktig bidrag til utviklingen av ny faglig plattform og bedre forståelse på tvers av fag- og profesjonsgrenser. Bl.a. rettes det et søkelys mot nåværende tenkemåte og ideologi. Boka bidrar til en mer reflektert praksis "ute i felten", i møtet med de brukerne tjenestene er til for.

 

Program

 

Kl. 12.30 Velkommen v/Bjarne Buset

Kl. 12.35 Jon Reidar Øyan, Politisk rådgiver Arbeidsdepartementet

Kl. 12.45 Arbeidslinja – til glede eller besvær? Arbeid til alle eller alle skal arbeide?

v/Thorgeir Hernes , Avdelingsdirektør Arbeids- og velferdsdirektoratet

Kl. 13.05 Skjønnsutøvelse – rettigheter og innflytelse v/Ingar Heum, Seniorrådgiver Arbeids- og velferdsdirektoratet 

Kl. 13.25 Sosialt arbeid og NAV – som hånd i hanske? Fra fattigomsorg til medarbeiderskap i arbeidslinja v/Per Inge Langeng, Seksjonssjef Arbeids- og velferdsdirektoratet

Kl. 13.45 Kommentarer og utfordringer 
Randi Reese,
leder av FO
Elisabeth Erlandsen, Østfold Kompet@nsesenter as
Karin Andersen (SV), nestleder i Arbeids- og velferdskomiteen
Kl. 14.30 Debatt og spørsmål fra salen 

 

Kl. 15.00 Slutt

Enkel servering

 

 

 

 

Vi vil gjerne vite om du kommer!

Påmelding innen 6. april til:

 

per.jorgen.gram@gyldendal.no

 
Annonse Annonse Annonse