Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Hevder litauere underbetales

Austevoll Fiskeindustri betaler litauiske arbeidstakere mindre enn minstelønn skriver avisa Marsteinen.
Fisker

Dermed faller bedriften inn under begrepet sosial dumping, slik som Norsk Nærringsmiddel arbeiderforbud (NNN) definerer det.
Austevoll Fiskeindustri har leid inn arbeidskraft. Det er NNN prinsipielt imot.
– Alle tilsette, uansett tilsettingsforhold, skal lønnes etter satsene i overenskomsten mellom NHO/FHL og LO/NNN, eller lokal tariff dersom denne er høgere, forklarer forbundssekretær Hans-Johan Dahl til avisa.

 

Du finner mer om underbetalte littauere på Austevoll Fiskeindustri hos FiskeribladetFiskaren
Annonse Annonse Annonse