Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Nye forskningsprosjekter får egne nettsider

Et tverrfaglig forskningsprogram skal de nærmeste åtte årene avdekke årsaker til sykefravær og utstøting fra arbeidslivet i Norge.
Kjære pc`n min

Forskerne vil gå bredere og dypere inn i kunnskapsfeltet enn tidligere og blant annet undersøke virkemidler som kan begrense sykefravær og utstøting. 
Programmet satser mye på å formidle forskningen og hvert forskningsprosjekt får egne nettsider. Dermed vil flere kunne følge utviklingen i de enkelte prosjektene. 
Forskningsrådet har så langt bevilget midler til 12 prosjekter. 
De første startet allerede i 2008 og programmet varer til 2016.

 

Les mer om forskningsprogrammer som får egne nettsider hos Idebanken.
Annonse Annonse Annonse