Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Få folk med

Gode ledere kan kunsten å påvirke andre. Lær deg hvilke knapper du kan trykke på for å øke din innflytelse.
Strandås

– Rydder man vekk alt det som ligger rundt, står beslutninger og påvirkning igjen som kjernen i all ledelse, sier Geir Overskeid, førsteamanuensis ved Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo. 
Det er en leders jobb å fatte endelige beslutninger, men når det kommer til gjennomføring, virker lederen per definisjon gjennom andre mennesker. Mennesker som lederen påvirker gjennom måten han eller hun snakker på og er på. Bevisst eller ubevisst. 
– En leder påvirker andre gjennom de følelsene som oppstår, forklarer psykologen.

 

Du finner mer om god ledelse hos Ukeavisen Ledelse.
Annonse Annonse Annonse