Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Mange plages av skadelig støy på jobb

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har i en ny rapport avdekket at 100.000 mennesker daglig utsettes for sterk støy i minst en firedel av arbeidsdagen.
Earmuffs

Overlege og forskningsleder Tom Grimsrud ved instituttets avdeling for overvåking av arbeidsmiljø og helse, etterlyser mer forebygging av hørselsskader, og spesielt blant unge innen industri og byggebransje.
Han skryter av innsatsen til Arbeidstilsynet, men konstaterer at det ikke er nok, og at både arbeidsgivere og arbeidstakere må bedre på forholdene. Hørselsskader er den vanligste yrkessykdommen her i landet.

 

Mer om denne saken om støy på jobben finner du hos Avis2.no


Relaterte dokumenterAnnonse Annonse Annonse