Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Underrapportering av sykdom

All arbeidsrelatert sykdom er meldepliktig, men på grunn av stor underrapportering aner man ikke hvor mange som faktisk blir rammet.
Doktor og pasient

I fjor fikk Arbeidstilsynet rundt 2600 meldinger fra leger om arbeidsrelatert sykdom. 
Til tross for at muskel- og skjelettsykdommer dominerer når det gjelder sykemelding og uførepensjon i Norge, er det bare meldt inn i 92 tilfeller knyttet til ergonomiske arbeidsmiljøfaktorer. 
Dermed utgjør slike plager kun fire prosent av det totale antall meldinger som kom inn i 2008. 
Ifølge direktør ved avdeling for dokumentasjon og analyse ved Arbeidstilsynet, Stig Magnar Løvås, er underrapportering et problem.

 

Hele denne saken om underrapportering av arbeidsrelatert sykdom finner du hos ABC Nyheter.
Annonse Annonse Annonse