Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Anmeldes for massive lovbrudd

Asker kommune legger til rette for massivt brudd på arbeidsmiljøloven, sier Fagforbundet.
Hånd med penn

Renovasjonsselskapet Ragn-Sells drifter renovasjonen i Asker kommune med innleide arbeidere fra Polen. Arbeiderne går på korttidskontrakter, til tross for at de driver den ordinære driften i kommunen, ifølge dokumentasjon Fagbladet sitter på.
Slik kan ikke den kommunale tjenesten utføres, mener Fagforbundet, som påpeker at det å basere ordinær drift på korttidskontrakter er i strid med arbeidsmiljøloven.

 

Les mer om anmeldelse for massive lovbrudd hos Dagbladet.
Annonse Annonse Annonse