Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Krever kraftig innskjerping av HMS-regelverk

Fellesforbundet, Industri Energi, EL&IT og LO krever innskjerping i HMS-regelverket i forhold til nattarbeid, samsoving og hotbedding, Også kravet om samtykke til dykkeraktivitet må innskjerpes.
Verneombudet

Statens forurensningstilsyn, Helsedirektoratet og Petroleumstilsynet (Ptil) foreslår et nytt felles HMS regelverk for petroleumsvirksomheten til havs og på landanlegg. Fellesforbundet, Industri Energi, EL&IT og LO påpeker nødvendigheten av en rekke konkrete endringer i flere forskrifter i sitt høringsvar som er sendt till Petroleumstilsynet.

 

Du finner hele denne saken om krav til kraftig innskjerping i HMS regelverket hos Fellesforbundet.
Annonse Annonse Annonse