Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Utvidet bruk av egenmelding

Regjeringene og arbeidslivets parter har gått ut med en felles uttalelse om mulighet for utvidet bruk av egenmelding ved sykdom på grunn av Influensa A.
Doktoren lytter på pasienten

Regjeringene og arbeidslivets parter har i dag gått ut med en felles uttalelse om mulighet for utvidet bruk av egenmelding ved sykdom på grunn av Influensa A.
Regjeringen og partene i arbeidslivet oppfordrer med dette alle virksomheter som ikke har inngått IA-avtale til å utvide egenmeldingsretten fra 3 til 8 dager både ved egen og barns sykdom, som følge av fravær på grunn av influensa A.
– Dette vil være et viktig tiltak for å lette håndteringen av pandemien, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Henstillingen innebærer ingen endring av arbeidstakers rett til å benytte egenmelding fire ganger per år.
Dette er et midlertidig tiltak, og det vil opphøre når helsemyndighetene konstaterer at det ikke lenger er behov for det.
Regjeringen og arbeidslivets parter understreker at det er den enkelte arbeidsgiver som må informere sine arbeidstakere om at det er gitt adgang til utvidet egenmelding i bedriften, og det er til sin arbeidsgiver arbeidstaker må henvende seg dersom vedkommende er i tvil.

Last ned felles uttalelse fra Regjeringen og arbeidslivets parter.
Annonse Annonse Annonse