Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Tilsyn


Oljedirektoratet

Oljedirektoratet skal bidra til å skape størst mulig verdier for samfunnet fra olje- og gassvirksomheten gjennom en forsvarlig ressursforvaltning med forankring i sikkerhet, beredskap og ytre miljø.
Oljedirektoratet

Oljedirektoratet (OD) vart oppretta i 1972 og har i dag om lag 210 medarbeidarar. Oljedirektoratet er eit sjølvstendig, statleg forvaltningsorgan som ligg under Olje og energidepartementet i ressursforvaltnings- og administrative saker. 
Innan saksområdet CO2-avgift har direktoratet myndigheit på vegne av Finansdepartementet.  
Olje- og energidepartementet og OD har ansvar for rammevilkår i alle fasar av petroleumsverksemda.

 

Mer om Oljedirektoratet finner du på deres nettsider.
Annonse Annonse Annonse