Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Mange grove lovbrudd

Arbeidstilsynets tilsyn med virksomheter som leier ut og leier inn arbeidskraft, blant annet vikarbyrå, har avdekket mange alvorlige lovbrudd.
Arbeidstilsynet ny logo

Arbeidstilsynet har gjennomført tilsyn i en rekke virksomheter som enten leier ut eller leier inn arbeidskraft. Gjennom tilsynene er alvorlige og systematiske brudd på arbeidsmiljølovens arbeidstidsregler over lang tid avdekket, på en rekke arbeidsplasser.
Blant funnene er flere hundre timer overtid ut over det som er lovlig i løpet av et år, mange doble vakter over lange perioder og arbeidsøkter som er så lange at det er uforsvarlig.
Arbeidstilsynets tilsyn med virksomheter som leier ut og leier inn arbeidskraft har avdekket mange alvorlige lovbrudd. Dette innebærer blant annet alvorlige og systematiske brudd på arbeidsmiljølovens arbeidstidsregler over lang tid.

 

Du kan lese mer om grove lovbrudd ved ut/innleie av arbeidskraft hos Fagforbundet.
Annonse Annonse Annonse