Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Klarer du å sette grenser?

24-timersmennesket har mange ulike roller og trekkes i forskjellige retninger. Utfordringen for dagens arbeidstakere er å sette grenser.
Dame med eplehjerte2

Som 24-timers menneske er du både arbeidstaker, kollega, kamerat, ektefelle, samboer, barn og forelder. Du har forskjellige roller og forventninger avhengig av på hvilken arena du befinner deg. 
Dette gjør skillet mellom arbeid og privatliv flytende, melder HMS Magasinet.
Det store spørsmålet er: Klarer du å sette grenser? 
Hvor mye tid har du å hente deg inn igjen når du strekker døgnet i begge ender for å oppfylle alle dine roller? Er vi i ferd med å bryte vår tradisjonelle inndeling av døgnet i søvn, rekreasjon/hvile og arbeid?
– Døgnet har bare 24 timer for oss alle, konstaterer Ørn Terje Foss, konsernoverlege i NSB.

 

Les mer om grensesetting hos Ledernett.no
Annonse Annonse Annonse