Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Vil se på arbeidstidsordningen

Petroleumstilsynet reiser til Melkøya for blant annet å føre tilsyn med StatoilHydro sine arbeidstidsordninger på Snøhvit.
Dame leser notat

Tillitsvalgt og områdeansvarlig for landanleggene i Industri Energi i StatoilHydro Frode Solberg ba Ptil føre tilsyn med eget selskap etter at StatoilHydro ikke dokumenterer at skiftordningene på Melkøya har nødvendige godkjenninger. 
- Det tok sin tid før vi fikk svar på henvendelsen, men vi gleder oss over at Ptil nå bekrefter at tilsynet i november også vil omfatte arbeidstidsordninger og praktiseringen av dem. 
Vi håper å få ryddet opp i rotet. Ledelsen kan jo ikke bare ta seg til rette, sier Solberg.

 

Hele denne saken om arbeidstidsordninger hos StatoilHydro på Melkøya finner du hos ie-Aktuelt.
Annonse Annonse Annonse