Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Spennende personvernkonferanse i LO/AOF regi tirsdag 29. mars.

Datatilsynet kommer, Arbeidstilsynet kommer, Departementet kommer, FAFO kommer - kommer du?
Kameraovervåking
Konferansen vil sette fokus på både utfordringer og muligheter i forhold til regelverk, kunnskap og den teknologiske utviklingen.
Fafo-undersøkelsen 2010 ”Kontroll og overvåking i arbeidslivet” viser at det er stort behov for kunnskap om personvern, kontroll og overvåking på arbeidsplassen. Hele 38 prosent av over 6000 arbeidstakere svarer at de har lite eller ingen kjennskap til regelverket på området. 
Blant tillitsvalgte og verneombud svarer rundt en tredjedel at de har lite eller ingen kunnskap om gjeldende regelverk.

 

Sett av datoen allerede nå - 29. mars 2011!

 

Her finner du program og påmeldingsmuligheter til konferansen.
Annonse Annonse Annonse