Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Mener Norge bryter EØS-avtalen

Norske myndigheters arbeidslovgivning er i konflikt med EU-direktiv, mener EFTA-domstolen.
Gutta spar asfalt

Avgjørelse fra den europeiske domstolen EFTA kommer etter en lang og komplisert rettprosess mellom staten og norsk verftsindustri.
Bakgrunnen for konflikten er uenighet om hvorvidt den norske almenngjøringsloven strider mot EØS-avtalen. Loven innebærer at det finnes et lovbestemt lønnsgulv for alle som arbeider i en bransje hvor tariffavtalen er allmenngjort. 
Hensikten er å sikre at utenlandske arbeidstagere som jobber i Norge har samme rettigheter som norske arbeidere - og hindre sosial dumping.

 

Du kan lese mer om EFTA domstolen og direktivet hos Aftenposten.
Annonse Annonse Annonse