Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


EU-kampanje for bedre arbeidsmiljø

Små bygningsfirma over hele Europa kan vente inspektører på besøk og kampanjens mål er å forebygge arbeidsulykker.
Hjelm

Inspeksjonsrunden er en del av den europeiske arbeidsmiljøuken.
Hensikten er å øke arbeidsgivernes kunnskap om hvilke risiko arbeidstakeren står overfor i arbeidet. Målet er også å gi kunnskap om hvordan forebygge og bedre arbeidsmiljøet slik at man unngår arbeidsulykker.

 

Du kan lese mer om kampanjen for bedre arbeidsmiljø hos FriFagbevegelse.
Annonse Annonse Annonse