Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Tilpasset arbeid i svangerskapet

Da Camilla Kerler ble gravid, var hun snar til å be lederen sin på Borregaard fabrikker om IA-samtale for å få tilpasset arbeid. Den unge fagarbeideren fikk tilrettelagt arbeidet på en god måte.
Gravid

Den unge fagarbeideren har gått fra å produsere vanillin til å utvikle opplæringspakker for et nytt storkontrollrom som Borregaard fabrikker i Sarpsborg har på trappene.
Camilla Kerler kom til Borregaard i 1998 som lærling, tok fagbrev i kjemiprosess i 2000 og har inntil hun ble gravid gått i helkontinuerlig skift på Vanillinfabrikken som operatør. Det handler om å styre produksjonen fra et kontrollrom og jevnlig gå runder i fabrikken for å ta prøver, sette i gang vedlikeholdsprosedyrer og sjekke at alt går riktig for seg.
– I produksjonen bruker vi løsemidler som ikke lar seg forene med graviditet.  Å jobbe med detaljerte opplæringspakker for det nye storkontrollrommet er midt i blinken for meg. Jeg kjenner området godt og lærer samtidig mye nytt som både jeg og bedriften nyter godt av framover. Nå blir det lettere å komme tilbake etter permisjon også, sier Kerler.

 

Les mer om tilpasset arbeid for Camilla på Borregaard fabrikker hos Idebanken.
Annonse Annonse Annonse