Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Nattevakt? Nei, takk!

Nesten halvparten av fremtidens helsearbeidere sier nei til nattevakter. Helse Midt-Norge mener de trenger å få et mer realistisk bilde av yrket.
Doktoren lytter på pasienten

Arbeidsgiverne kan vente seg tøffere krav fra helsearbeiderne i fremtiden. 
Det kan bli vanskelig å få turnusen til å gå opp. Sentio har utført en undersøkelse i Midt-Norge blant 724 studenter og elever innen helsefag. 
Mindre enn 40 prosent kan tenke seg nattevakter. 
Bare to tredjedeler svarer at de er innstilt på å jobbe turnus. 
17 prosent sier de ikke vil jobbe i helger i det hele tatt.

 

Du kan lese mer om nattevakt - nei takk hos Adressa.no
Annonse Annonse Annonse