Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Hva er arbeidsmiljøkriminalitet?

Arbeidsmiljøkriminalitet blir brukt som betegnelse på de mer alvorlige overtredelsene av arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter.
Bak lås og slå

Arbeidsmiljøkriminalitet er brudd på lover og forskrifter som beskytter arbeidsmiljøet. Den skjer når pålagte sikkerhetstiltak brytes som følge av uaktsomhet eller uforstand, men også ved at sikkerhet blir valgt bort av økonomiske årsaker. De aller fleste sakene som gjelder arbeidsmiljøkriminalitet, avdekkes gjennom politiets etterforskning av ulykker med dødsfølge eller alvorlig personskade. Andre saker avdekkes av Arbeidstilsynets inspeksjoner.
Strafferammen for arbeidsgivers overtredelse av loven er bøter eller fengsel inntil to år.
Strafferammen for arbeidstakere er bøter eller fengsel inntil ett år.

Typiske overtredelser er:

 

 Du kan lese mer om arbeidsmljkriminalitet  på Økokrim sine nettsider.
Annonse Annonse Annonse