Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Ny rapport om varsling

En Fafo-rapport viser at under halvparten av arbeidstakerne har kjennskap til varslerbestemmelsene som er blitt innlemmet i arbeidsmiljøloven.
Dame skriver rapport

Rapporten "Med rett til å varsle... men hjelper det, er det så lurt" viser at drøyt 4 av 10 arbeidstakere har kjennskap til varslerbestemmelsene som står i arbeidsmiljøloven § 2.4 (1). 
Der slås det fast at arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten. 
Rapporten viser at 1 av 3 som har deltatt i undersøkelsen av vært vitne til kritikkverdige forhold de siste 12 månedene. Dette viser at opplysningsarbeidet rundt varsling har en lang vei å gå.

 

Du kan lese mer om Fafo-rapporten om varsling hos FriFagbevegelse.
Annonse Annonse Annonse