Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Dårlig arbeidsmiljø i Kirkens Nødhjelp

Medarbeidere i Kirkens Nødhjelp har blitt utsatt for handlinger de opplever som dypt krenkende.
Dame leser notat

Det går det fram av en arbeidsmiljørapport. 
Forholdene har kommet fram gjennom individuelle samtaler med de ansatte. I rapporten heter det at noe av det som har skjedd i organisasjonen kan betegnes som trakassering eller utilbørlig opptreden og dermed regnes som brudd på arbeidsmiljøloven.

 

Du finner mer om dårlig arbeidsmiljø i Kirkens Nødhjelp hos Siste.no
Annonse Annonse Annonse