Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Friskere for hver dag

Trening, lek og humor gir styrke og motivasjon i en travel hverdag på Økern sykehjem i Oslo. Det viser ikke minst sykefraværet som har falt fra 18,6 prosent i snitt i 2007 til 11,1 i dag.
Aldershjem2

I tillegg til gode rutiner og tett oppfølging i sykefraværsarbeidet, kan Økern sykehjem skilte med et friskvernteam. Ideen er å rette oppmerksomheten mot de som er på jobben. 
Friskvernteamet har en representant fra hver avdeling på sykehjemmet i tillegg til verneombud og institusjonssjef, Katrine Selnes. Teamet møtes fast en gang i måneden. 
Med forslag fra ansatte i sine respektive avdelinger klekker de ut nye ideer og planlegger store og små overraskelser for å glede de ansatte.
– Satsingen på nærværstiltak har i stor grad bidratt til reduksjonen i sykefraværet, mener Selnes. Hun forteller om tiltak som skirenn i lokalmiljø for ansatte og beboere, teaterbesøk i arbeidstiden, humorlunsj med lokal komiker og pilatestrening.  Noen er individuelt rettet, andre er fellestiltak. Flere tiltak er med tilretteleggingstilskudd fra NAV.

 

Les mer om friskusene på Økern hos Idebanken.
Annonse Annonse Annonse