Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


NTE driver sosial dumping

Tillitsvalgt Michael Kaldahl i EL & IT-forbundet mener at ledelsen i NTE driver sosial dumping, og er helt på kant med loven.
Slesk kar

– I fjor brukte NTE 15 000 timer på ekstrahjelp i butikkene sine. 
Det tilsvarer ni helstillinger, og fortsatt blir ekstrahjelper brukt over en lav sko. 
Vi mener at det er ekstrahjelpene som må gå først, ikke de som er fast ansatt. 
Dette er ikke riktig – og ikke en lovlig praksis. Det er dette som er sosial dumping, sa Kaldahl, og understreket at han synes at NTE bør holde seg på riktig side av loven.
– Fortsatt har ikke bedriften tatt tak i dette, det synes jeg er merkelig, sa han, og ba eierne om å ta innover seg det samfunnsansvaret NTE har.
- Det er skremmende at eierne vil slutte med butikkdrift. Jeg mener det er viktigere å ha NTE over fylket, enn å kjøpe sokker til Rosenborg-spillerne til flere millioner kroner, sa Kaldahl.

 

Mer om sosial dumping hos NTE finner du hos Namdalsavisa.
Annonse Annonse Annonse