Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Har en umoden hjerne skylda?

Nyere hjerneforskning sannsynliggjør at unge arbeidstakere under 25 år skader seg oftere på jobb enn de over 25 år fordi hjernen ikke er ferdig utviklet.
Hjelm

Dette er en risikofaktor arbeidsgivere må ta i betraktning når de jobber med forebygging av arbeidsulykker.
Unge arbeidstakere i aldersgruppen 18-24 år blir ifølge statistikken skadet oftere enn sine eldre kolleger og denne trenden er økende. I tillegg til umoden hjerne, er årsaker til skadene blant annet mindre jobberfaring og at de ofte jobber som ufaglært arbeidskraft eller i bransjer med høy ulykkesrisiko.

Hele saken om unge arbeidstakere og ulykkesrisiko finner du hos arbeidstilsynet.
Annonse Annonse Annonse