Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Tolv regionale verneombod tilsett.

Sekretariatet for regionale verneombod, som er lagt til Arbeidstilsynet, har nyleg tilsett tolv regionale verneombod som skal jobbe mot hotell-, restaurant og reinhaldsbransjen.
Arbeidstilsynet ny logo

Dei regionale verneomboda startar 1. mars neste år.
Regionale verneombod skal fungere som pådrivarar for eit godt arbeidsmiljø, særleg i små og mellomstore verksemder. Dei regionale verneomboda skal verke på arbeidsplassar som ikkje har valt verneombod, eller oppretta arbeidsmiljøutval (AMU), i samsvar med arbeidsmiljølovas regelverk. Dei regionale verneomboda har same myndigheit som ordinære verneombod, inntil verksemda sitt eige verneombod er på plass.

Dei regionale verneomboda skal ha kontorstad i Arbeidstilsynet sine lokaler i Tromsø, Trondheim, Bergen, Kristiansand og Oslo.

 

For meir informasjon, sjå: http://rvofond.no/
Annonse Annonse Annonse