Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


HMS-tilstanden i Norge 2007

FAFO-forskerne Mona Bråten og Rolf K. Andersen presenterte mandag 23.06.08 rapporten "HMS-tilstanden i Norge 2007" på en konferanse i Oslo.

Rapporten undersøker HMS-tilstanden blant norske arbeidstakere og på norske arbeidsplasser i 2007. Utgangspunktet har vært å se på hvordan ulike endringer i arbeidslivet – i næringsstruktur, teknologi, organisering og ledelse, som gjerne knyttes sammen med «det nye arbeidslivet» – på ulike måter har bidratt til å endre HMS-tilstanden.

Mer om undersøkelsen finner du på LOs hjemmesider.
Annonse Annonse Annonse