Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Flere mobbes på jobb

Ferske tall viser at 20 prosent av sykefraværet skyldes psykiske helseproblemer. Mobbing er hovedgrunnen til at fraværet vedvarer.
Vondt i hodet

- Stadig økende krav til effektivisering er en medvirkende årsak til at dette er et økende problem, sier Steinar Andersen, advokat og rådgiver i arbeidslivsspørsmål i NITO.
- Vi erfarer at dette ikke er et problem som er begrenset til noen spesielle bransjer eller mellom bestemte type grupper av personer. 
- Vi har imidlertid grunnlag for å tro at denne økningen er relatert til mange ulike forhold, men kanskje særlig kan et stadig økende krav til effektivisering være en medvirkende årsak til spenninger mellom ansatte og ansatte og ledere/ mellomledere. Dette kan igjen føre til en ubalanse mellom de som er involvert, med en intensitet og varighet, slik at den ene parten etter hvert vil oppleve seg mobbet. Dette kommer da i tillegg til den "vanlige" formen for mobbing, med eksempelvis krenkende utsagn og utestegning, sier han.

 

Du kan lese mer om at flere mobbes på jobb på nettsidene til NITO.
Annonse Annonse Annonse