Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Visste om ulovlige Adecco-forhold for ett år siden

Etter avsløringen om at det har foregått ulovlig overnatting i kjelleren på et sykehjem i Moss og at ansatte i tillegg har jobbet overtid uten å få overtidsbetaling, ble det stilt spørsmål ved kommunens varslingsrutiner i bystyret.
Hånd med penn
Etter at Moss Avis i kjølvannet av Adecco-skandalen, avdekket at det har foregått ulovlig overnatting i kjelleren på et sykehjem i Moss og at ansatte i tillegg har jobbet overtid uten å få overtidsbetaling, så stilte Eirik Tveiten spørsmål ved kommunens varslingsrutiner i bystyret.
Han mente at de ikke kunne fungere etter intensjonene siden ingen internt hadde slått alarm om disse forholdene.
Men i en sak som hittil har vært unntatt offentlighet, fremgår det nå at Moss kommune fikk en anonym varsling om ulovlig overnatting ved Melløsparken sykehjem. 
Denne saken ble fremmet for behandling i arbeidsmiljøutvalget den 29. april i fjor, altså nesten et år før de kritikkverdige forholdene kom offentligheten for øre.
 
 
Du kan lese mer om manglende varslingsrutiner hos Moss Avis.
 
 Annonse Annonse Annonse