Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Får hjelp frå Kripos

Krimteknikarar frå Kripos deltek i etterforskinga etter eksplosjonen på Geilo

Politiet har sett i gang ei omfattande taktisk og teknisk etterforsking etter den tragiske ulykka der tre personar vart drepne.

– Ulykka blir etterforska som ei arbeidsulykke. Både Arbeidstilsynet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er kopla inn. DSB er kome til Geilo, seier seksjonsleiar for etterforsking i Hallingdal/Nore og Uvdal, politioverbetjent Brit Fyksen.

 

Du finn meir om den tragiske ulykka hos Hallingdølen.
Annonse Annonse Annonse