Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Viktig også for sjefen

Det er ikke så ofte det forskes på sjefers helse og arbeidsmiljø, konstaterer forskning.se.
Eldre herre med slips

En av dem som har kartlagt og analysert sammenhenger mellom lederes psykososiale arbeidsvilkår, helse og lederskap, er Daniel Lundqvist fra Linköpings universitet, skriver Ukeavisen Ledelse.
Han sier til forskning.se at det er flere arbeidsvilkår som er viktige for å kunne utøve godt lederskap. Lundqvist lister opp flere viktige faktorer, og det ligner mye av det som går igjen når man beskriver gode kår for medarbeideres trivsel.

 

Du finner mer om denne saken hos Ukeavisen ledelse.
Annonse Annonse Annonse