Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Handlingsplan for å følge opp IA-avtalen

Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd har vedtatt en handlingsplan for det videre arbeidet for å redusere sykefraværet.
Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm

– I løpet av den korte tiden den nye avtalen har virket, har vi sammen med partene i arbeidslivet økt innsatsen for å få bedre og varige resultater av IA-arbeidet, sier arbeidsministeren.
Regjeringens og partenes samarbeid om oppfølging av IA-avtalen er forankret i Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd. Saken skal settes på dagsorden i felles møter for arbeidsministeren og lederne i hovedorganisasjonene minimum to ganger per år, og rapportering på aktiviteter og oppnådde resultater vil være viktige tema.
Arbeids- og pensjonspolitisk råd har vedtatt en handlingsplan for hvordan man skal følge opp IA-avtalen og protokollen. En partssammensatt gruppe skal sikre systematisk oppfølging.

 

Du finner mer om handlingsplanen for å følge opp IA avtalen hos Arbeidsdepartementet.
Annonse Annonse Annonse