Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Mindre fornøyd

Ansatte i stat og kommune er mye mindre fornøyd med sine toppsjefer enn ansatte i næringslivet.
Klasse utsnitt

Er det en mer takknemlig oppgave å være toppleder i en privat bedrift enn i en kommunal eller statlig etat? Eller er ikke toppsjefer i det offentlige like dyktige som sine kolleger i næringslivet?
Spørsmålene melder seg på bakgrunn av resultatene fra arbeidsmarkedsundersøkelsen «Kampen om arbeidskraften». Her går det frem at toppsjefer i privat sektor blir vurdert som betraktelig bedre på alle områder; fra å være klar og tydelig om virksomhetens strategi, til å delegere arbeidsoppgaver og sørge for at medarbeiderne har de ressursene som trengs for å få jobben gjort.
I gjennomsnitt er to av tre ansatte i en privat virksomhet fornøyd med sin toppsjef, mens andelen synker til nærmere fire av ti i det offentlige.

 

Les mer om offentlige og private sjefer hos Aftenposten.
Annonse Annonse Annonse