Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Mindre stress og press

Til tross for nedbemanninger og færre å dele byrdene med; finanskrisen har gitt mindre stress for arbeidstakerne viser en undersøkelse HR-Norge har gjennomført sammen med analyseselskapet Ennova.
Tommelen opp nr 2

6 av 10 spurte svarer at de trives godt med arbeidspresset på jobben. Halvparten føler seg sjelden stresset.
Under tilsvarende undersøkelse i fjor svarte langt flere at de var stresset og opplevde høyt press på arbeidsplassen.
– Finanskrisa har trolig fått mange til å verdsette at de har det veldig bra på jobben, sier daglig leder Even Bolstad i HR-Norge.

 

Du kan lese mer om undersøkelsen om stress og press på jobben hos Teknisk Ukeblad.
Annonse Annonse Annonse