Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Gigantbot

Stangeland Maskin er ilagt 4 millioner kroner i bot etter en arbeidsulykke i Risavika for snart to år siden. Dette er en av de største bøtene som noen gang er gitt etter brudd på arbeidsmiljøloven i Norge.
Hjelmern under armen

Riggføreren Terje Frafjord (43) fra Tananger omkom i ulykken 18. februar 2008. 
Han etterlot seg kone og tre barn. 
Ulykken skjedde i forbindelse med bygging av den nye sentralhavnen i Risavika. 
Den landgående riggen veltet i sjøen under borearbeid på barrieren som skilte sjøen fra havneområdet innenfor. Boreriggen ble liggende på 15 meters dyp.
- For denne type hendelser er det aldri tidligere ilagt forelegg av en slik størrelse, bortsett fra på kontinentalsokkelen. Det høyeste fram til nå var 800.000 kroner i bot til Lyse Energi etter en dødsulykke i 2002, opplyser politiadvokat Tor Arvid Bruskeland.

 

Du kan lese mer om gigantbot for brudd på arbeidsmiljøloven hos Stavanger Aftenblad.
Annonse Annonse Annonse