Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Uverdige boforhold vanlig

Nesten alle tilsyn som er blitt gjort for å kartlegge arbeids- og boforhold for utenlandske arbeidere de siste tre årene, har endt med pålegg til arbeidsgiverne.
Arbeidstilsynet

De siste tre årene har Arbeidstilsynet gitt 547 pålegg. 69 pålegg er gitt som direkte konsekvens av dårlige og uverdige boforhold, hvor arbeidsgiveren holder bolig som en del av arbeidsavtalen, skriver Aftenposten.
– Arbeidstilsynet har i flere tilfeller gitt pålegg og anmeldt arbeidsgivere til politiet ved uverdige innkvarteringer. Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for gode arbeidsforhold. 
Når de står for innkvarteringen, har de også et ansvar for at boforholdene er etter loven, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet.

 

Hele denne saken om uverdige boforhold for utenlandske arbeidstakere finner du hos Siste.no
Annonse Annonse Annonse