Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Verneombud fikk ikke møte ansatte

Nesseby kommune har nedlagt vernetjenesten ved helsesenteret, sier hovedtillitsvalgt i Fagforbundet og hovedverneombud i Nesseby kommune, Atle Larsen.
Vondt i hodet

Han sier at verneombudet ved helsesenteret, Ivar Winther, er blitt truet bort og ønsket ikke å fortsette i sitt verv. Mandag var det personalmøte ved helsesenteret i Nesseby. 
– Jeg hadde som hovedverneombud gitt beskjed om at jeg ønsket å være til stede under personalmøtet, da institusjonen for tiden er uten verneombud og jeg er hovedverneombud i kommunen, sier Atle Larsen til Ságat.
Han ble imidlertid nektet å ­delta på møtet. Han forteller at ifølge ledelsen i kommunen, er det bestemt at samtaler med hovedtillitsvalgt og hovedverneombud heretter kun skal skje på rådmannsnivå på rådhuset.

 

Du finner mer om verneombudet som ikke fikk lov til å møte de ansatte hos Sàgat.
Annonse Annonse Annonse