Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Kurs


Geneveskolen 2009

Målgrupper for Geneveskolen er tillitsvalgte, ansatte i fagbevegelsen og veiledere/kursledere som er opptatt av internasjonale forhold og globalisering.
Due

Genéveskolen retter seg i hovedsak mot tillitsvalgte som er aktive i internasjonalt arbeid eller involvert i globaliseringsspørsmål, ansatte i fagbevegelsen som trenger jobbrelatert videreutvikling innenfor skolens temaer (ILO, forhold ILO/WTO) og for veiledere/kursledere som har behov for en forståelse av internasjonale forhold og globalisering.

 

Du finner mer om Geneveskolen 2009  på nettsidene til AOF Norge eller du kan kontakte fagansvarlig arthur.danielsen@aof.no direkte for mer informasjon.
Annonse Annonse Annonse